Plutus
  • Conservación del patrimonio neto
  • Liquidez
  • Diversifación por clase de activos
  • Ingresos recurrentes por dividendos e intereses
  • Ganancia de capital